Các phiên bản Oracle 9i, 10g, 11g điều có những lổ hổng bảo mất và các lỗi phần mềm. Do đó việc nâng cấp hệ thống sẽ đảm bảo an toàn dữ liệu phòng tránh những nguy cơ tấn công và đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7. Dịch vụ nâng cấp hệ thống CSDL Oracle nâng cấp hệ thống CSDL Oracle của khách hàng từ các phiên bản cũ lên các phiên bản mới nhất. Việc nâng cấp hệ thống CSDL đòi hỏi các tiến trình chuẩn bị chu đáo, hạn chế việc rủi ro thấp nhất ảnh hưởng đến hệ thống đang hoạt động. Do đó các kỹ sư cấp cao sẽ tiến hành khảo sát và đánh giá những nguy cơ tiềm ẩn và giải quyết các vấn đề hệ thống trước khi thực hiện nâng cấp.


Bài viết liên quan


Dịch vụ đánh giá cấu hình hệ thống

Dịch vụ bảo trì tối ưu CSDL Oracle

Dịch vụ đánh giá an toàn bảo mật CSDL Oracle

Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu CSDL Oracle

Dịch vụ đào tạo theo yêu cầu