Dịch vụ đào tạo Oracle được biên soạn theo phương pháp thực hành hướng công việc, dựa vào kinh nghiệm của các chuyên gia đã nhiều năm triển khai các giải pháp Oracle trên nhiều hệ thống khách hàng khác nhau. Các khóa học sẽ hướng các học viên thực hiện quản trị hệ thống, dựa trên khả năng phân tích, chuẩn đoán và khắc phục khi có các vấn đề xảy ra trên hệ thống thực.

Dịch vụ đào tạo sẽ đào tạo học viên theo các hướng sau:

Dịch vụ đào tạo chuyên sâu đào tạo các khóa học theo các tiêu chí sau:


Bài viết liên quan


Dịch vụ đánh giá cấu hình hệ thống

Dịch vụ bảo trì tối ưu CSDL Oracle

Dịch vụ đánh giá an toàn bảo mật CSDL Oracle

Dịch vụ nâng cấp hệ thống

Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu CSDL Oracle