Gói dịch vụ về triển khai và nâng cấp các hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ của các hãng hàng đầu thế giới. Các máy chủ bao gồm các dòng sản phẩm máy chủ chuyên dụng tầm trung đến cao cấp trên hệ Unix dùng cho việc xử lý tính toán cần hiệu năng cao.

Kết hợp với triển khai và nâng cấp cho các hệ thống lưu trữ tầm trung, các giải pháp mang tính sẵn sàng cao, các giải pháp về phân vùng, ảo hóa trên máy chủ. Ngoài ra còn phối hợp với đội Giải pháp Dữ liệu triển khai các hệ thống dữ liệu để đảm bảo hệ thống dữ liệu của khách hàng luôn hoạt động ở trạng thái tốt nhất.


Bài viết liên quan


Dịch vụ phân tích tải và hiệu năng, tối ưu hóa hệ thống

Dịch vụ bảo trì hệ thống định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật