Dịch vụ phân tích tải và hiệu năng, tối ưu hóa hệ thống cung cấp cho khách hàng các bảng phân tích giám định nhằm đảm bảo hiệu suất của hệ thống luôn hoạt động ở mức tốt nhất. Các kỹ sư hệ thống sẽ đánh giá hiệu năng máy chủ và lên kế hoạch phát triển toàn diện, đảm bảo môi trường CNTT của doanh nghiệp có thể theo kịp nhu cầu kinh doanh hiện tại và tương lai. Đồng thời có thể cải thiện các thiết bị hiện tại bằng cách phát hiện các vị trí tắc nghẽn giúp cảnh báo sự suy giảm của hệ thống.

Dịch vụ này được thiết kế nhằm xây dựng một nền tảng vững chắc giúp doanh nghiệp đạt được chi phí hoạt động với hiệu suất cao và hiệu quả trong việc quản lý của môi trường kinh doanh.


Bài viết liên quan


Dịch vụ triển khai và nâng cấp hệ thống

Dịch vụ bảo trì hệ thống định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật