Dịch vụ bảo trì hệ thống định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật giúp khách hàng được chăm sóc theo định kỳ hàng tháng, hàng quý và hỗ trợ xử lý sự cố kịp thời khi có trục trặc bất ngờ xảy ra, giúp cho hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng một cách tốt nhất các hoạt động kinh doanh. Đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn, cảnh báo kịp thời nhằm hạn chế tối đa những trục trặc đột xuất có thể xảy ra. Đảm bảo thiết bị thay thế khi hệ thống gặp sự cố mà không khắc phục được. Tiết kiệm tối đa cho việc đầu tư vào thiết bị dự trữ.


Bài viết liên quan


Dịch vụ triển khai và nâng cấp hệ thống

Dịch vụ phân tích tải và hiệu năng, tối ưu hóa hệ thống