Giải pháp Oracle 11g Real Application Cluster là giải pháp kết hợp nhiều máy chủ với nhau, cùng truy xuất vào một Database vật lý được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ dùng chung. Việc kết hợp nhiều máy chủ cùng hoạt động và xử lý chung một Database sẽ đảm bảo tăng hiệu suất của hệ thống đồng thời đảm bảo tính sẵn sàng trong trường hợp một hay nhiều máy chủ gặp sự cố, các kết nối sẽ tự động chuyền về các máy chủ còn lại.


Bài viết liên quan


Giải pháp Oracle Data Guard

Giải pháp Oracle GoldenGate

Giải pháp giám sát Oracle Grid – Cloud control

Giải pháp bảo mật theo chiều sâu – Defense In Depth