Oracle Golden Gate là giải pháp tích hợp dữ liệu theo thời gian thực đảm bảo tính sẵn sàng và truy cập vào ứng dụng quan trọng. Oracle GoldenGate cung cấp một giải pháp đồng bộ dữ liệu các phiên giao dịch giữa các hệ thống sản xuất và phân tích một các nhanh chóng và mạnh mẽ.

Giải pháp Oracle GoldenGate thu thập, lọc, vận chuyển, kiểm tra, chuyển đổi  và phân phối dữ liệu các phiên giao dịch theo thời thực trong môi trường cơ sở dữ liệu Oracle và các dữ liệu khác với sự đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hiệu suất cao. Oracle GoldenGate với tính năng quản lý dữ liệu các phiên giao dịch đảm bảo tính toàn vẹn và đảm bảo dữ liệu tham chiều giữa cơ sở dữ liệu nguồn và cơ sơ dữ liệu đích.


Bài viết liên quan


Giải pháp Oracle Data Guard

Giải pháp Real Application Cluster

Giải pháp giám sát Oracle Grid – Cloud control

Giải pháp bảo mật theo chiều sâu – Defense In Depth