Dịch vụ đánh giá cấu hình hệ thống

Dịch vụ đánh giá cấu hình đánh giá cấu hình cơ sở dữ liệu Oracle của khách hàng phù hợp với các khuyến cáo tiêu chuẩn Oracle và khả năng đáp ứng yêu cầu của ứng dụng. Cấu hình của hệ thống bao gồm các thành phần của cơ sở dữ liệu, hệ điều hành, các thông số và các vấn đề liên quan đến tối ưu được xem xét và tư vấn hợp lý.

Xem thêm...

Dịch vụ bảo trì tối ưu CSDL Oracle

Dịch vụ bảo trì hệ thống CSDL Oracle cung cấp khả năng phân tích chuẩn đoán và xử lý các vấn đề về hiệu suất hệ thống dựa trên công cụ theo dõi cấp cao của Oracle. Các thông tin về hiệu suất của hệ thống được mô tả dựa trên các biểu đồ, cho phép khách hàng có được cái nhìn xuyên suốt tổng thể về hiệu suất của hệ thống.

Xem thêm...

Dịch vụ đánh giá an toàn bảo mật CSDL Oracle

Dịch vụ đánh giá an toàn bảo mật CSDL Oracle sẽ đánh giá mức độ an toàn bảo mật của hệ thống CSDL Oracle khách hàng theo chuẩn khuyến cáo tốt nhất của Oracle.

Xem thêm...

Dịch vụ nâng cấp hệ thống

Các phiên bản Oracle 9i, 10g, 11g điều có những lổ hổng bảo mất và các lỗi phần mềm. Do đó việc nâng cấp hệ thống sẽ đảm bảo an toàn dữ liệu phòng tránh những nguy cơ tấn công và đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7.

Xem thêm...

Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu CSDL Oracle

Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu CSDL Oracle cung cấp dịch vụ chuyển đổi CSDL Oracle.

Xem thêm...

Dịch vụ đào tạo theo yêu cầu

Dịch vụ đào tạo Oracle được biên soạn theo phương pháp thực hành hướng công việc, dựa vào kinh nghiệm của các chuyên gia đã nhiều năm triển khai các giải pháp Oracle trên nhiều hệ thống khách hàng khác nhau.

Xem thêm...