Giải pháp Oracle Data Guard

Giải pháp Oracle Data Guard là xây dựng hệ thống bao gồm một CSDL chính và một hay nhiều CSDL dự phòng. CSDL chính hay còn gọi là Primary Database có chức năng liên tục gửi những cập nhật ở dạng dữ liệu redo đến các CSDL dự phòng, còn được gọi là Standby Database. Việc này sẽ đảm bảo dữ liệu luôn trong tình trạng đồng bộ giữa các CSDL với nhau.

Xem thêm...

Giải pháp Real Application Cluster

Giải pháp Oracle 11g Real Application Cluster là giải pháp kết hợp nhiều máy chủ với nhau, cùng truy xuất vào một Database vật lý được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ dùng chung. Việc kết hợp nhiều máy chủ cùng hoạt động và xử lý chung một Database sẽ đảm bảo tăng hiệu suất của hệ thống đồng thời đảm bảo tính sẵn sàng trong trường hợp một hay nhiều máy chủ gặp sự cố, các kết nối sẽ tự động chuyền về các máy chủ còn lại.

Xem thêm...

Giải pháp Oracle GoldenGate

Oracle Golden Gate là giải pháp tích hợp dữ liệu theo thời gian thực đảm bảo tính sẵn sàng và truy cập vào ứng dụng quan trọng. Oracle GoldenGate cung cấp một giải pháp đồng bộ dữ liệu các phiên giao dịch giữa các hệ thống sản xuất và phân tích một các nhanh chóng và mạnh mẽ.

Xem thêm...

Giải pháp giám sát Oracle Grid – Cloud control

Giải pháp Oracle Enterprise Manager 12c Cloud Control là giải pháp quản lý hệ thống tập trung mạnh mẽ từ Oracle, cho phép quản lý và theo dõi các sản phẩm của Oracle từ máy chủ, cơ sở dữ liệu, ứng dụng lớp giữa, ứng dụng. Đồng thời hỗ trợ việc theo dõi các thành phần của hãng thứ ba.

Xem thêm...

Giải pháp bảo mật theo chiều sâu – Defense In Depth

Giải pháp bảo mật CSDL Oracle theo chiều sâu dựa trên các phương pháp ngăn chặn, phát hiện và quản trị, cho phép đảm bảo bảo mật toàn diện hệ thống CSDL của khách hàng.

Xem thêm...