Dịch vụ triển khai và nâng cấp hệ thống

Gói dịch vụ về triển khai và nâng cấp các hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ của các hãng hàng đầu thế giới. Các máy chủ bao gồm các dòng sản phẩm máy chủ chuyên dụng tầm trung đến cao cấp trên hệ Unix dùng cho việc xử lý tính toán cần hiệu năng cao.

Xem thêm...

Dịch vụ phân tích tải và hiệu năng, tối ưu hóa hệ thống

Dịch vụ phân tích tải và hiệu năng, tối ưu hóa hệ thống cung cấp cho khách hàng các bảng phân tích giám định nhằm đảm bảo hiệu suất của hệ thống luôn hoạt động ở mức tốt nhất. Các kỹ sư hệ thống sẽ đánh giá hiệu năng máy chủ và lên kế hoạch phát triển toàn diện, đảm bảo môi trường CNTT của doanh nghiệp có thể theo kịp nhu cầu kinh doanh hiện tại và tương lai.

Xem thêm...

Dịch vụ bảo trì hệ thống định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật

Dịch vụ bảo trì hệ thống định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật giúp khách hàng được chăm sóc theo định kỳ hàng tháng, hàng quý và hỗ trợ xử lý sự cố kịp thời khi có trục trặc bất ngờ xảy ra, giúp cho hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng một cách tốt nhất các hoạt động kinh doanh.

Xem thêm...